Heeft u een klacht?

Zinzerzorg bemiddelt tussen zelfstandige zorgverleners en zorgvragers. Zinzerzorg vindt het belangrijk dat goede zorg wordt verleend en dat zorgvragers en zelfstandige zorgverleners tevreden zijn over de zorgverleningsrelatie. Ook is het belangrijk dat zowel zorgvragers als zorgverleners tevreden zijn over de diensten die Zinzerzorg aanbiedt. Als u over de gang van zaken niet tevreden bent, biedt de klachtenregeling van Zinzerzorg (gebaseerd op de betreffende wet- en regelgeving) de gelegenheid een oplossing hiervoor te vinden. Deze regeling wordt hieronder besproken.

Protocol klachtenbehandeling Zinzerzorg

Waar kan ik over klagen

U kunt over verschillende aspecten klagen. Een klacht gaat niet per definitie over een fout in de verpleging of verzorging. Een klacht kan ook gaan over de manier waarop u benaderd of bejegend wordt door de zorgverlener. Ook in het contact met of de dienstverlening door Zinzerzorg kan iets mis gaan. De aard en de ernst van de klachten kunnen erg verschillen.

Belangrijk is het verschil te erkennen tussen klachten over de zorgverlening of zorgverlener en de klachten over de dienstverlening van Zinzerzorg. De Klachtenregeling die hier beschreven staat gaat specifiek over klachten over de dienstverlening van Zinzerzorg.

Wie kan een klacht indienen

In de meeste gevallen kunt u zelf uw klacht indienen. Indien u hier toe niet in staat bent, kan iemand anders namens u de klacht indienen (familie of andere naasten). Ook kunt u een klacht indienen namens een naaste die is overleden.

Hoe dien ik een klacht in

U kunt via het klachtenformulier hiernaast uw klacht indienen. Uw klacht wordt vervolgens door Zinzerzorg in behandeling genomen. In ons klachtenprotocol staat beschreven hoe Zinzerzorg omgaat met klachten van klanten.

Klachtenregeling ZZP'ers

Als u een klacht heeft over de zorgverlening door de zelfstandig zorgverlener of over de zelfstandige zorgverlener zelf kunt u terecht bij de klachtenregeling van de zorgverlener. Volgens de betreffende wet- en regelgeving is iedere zelfstandige zorgverlener aangesloten bij een klachtenregeling bestaande uit een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie. Iedere zorgverlener die via Zinzerzorg bemiddeld wordt is aangesloten bij een onafhankelijke klachtenregeling.

Voordat u uw klacht indient bij de klachtenregeling kunt u de klacht ook bespreken met uw zelfstandig zorgverlener.Klachtenformulier

Adresgegevens

Uw klacht

Nog geen bestand gekozen

;