Disclaimer

Zinzer doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Ondanks onze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Verder houden we ons het recht voor de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment te kunnen wijzigen of intrekken. Om deze redenen kunnen er aan deze website geen rechten worden ontleend. Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zinzer kan niet garanderen dat de internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Zinzer aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze internetsite en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Zinzer is verder niet verantwoordelijk voor inhoud van andere internetsites waar de internetsite van Zinzer naar verwijst.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Zinzer  omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij Zinzer. Zinzer behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te allen tijde en met onmiddellijke ingang te mogen wijzigen.

;